Nacrtom Odluke o izmjeni i dopuni odluke o porezima Grada Ploča mijenja se i dopunjuje važeća Odluka o porezima Grada Ploča donesena na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča održanoj 25. srpnja 2017. godine (“Službeni glasnik Grada Ploča” broj:6/17).

Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa primjenom u praksi, a to se posebno odnosi na propisani porez na nekretnine. Dakle, nacrtom Odluke ukida se porez na nekretnine te se uvodi porez na korištenje javnih površina.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Ploča.
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23., 20 340 Ploče, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke korištenju javnih površina” ili putem elektroničke pošte na adresu: esavjetovanje@ploce.hr do 10. ožujka 2019. godine.

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni odluke o porezima Grada Ploča možete pronaći ovdje.

Skip to content