Grad Ploče objavio je Javnu raspravu o nacrtu Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1, koja će trajati 34 dana, od 21. prosinca do 23. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u nacrt Prijedloga Plana i Stratešku studiju moći će se izvršiti u prostorijama Grada Ploča, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, prizemlje, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Grada Ploča.

Javno izlaganje o nacrtu Plana i Stratešku studiju održati će se 17. siječnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 20 340 Ploče.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, od 21. prosinca 2018. godine do zaključno 23. siječnja 2019. godine.

Tekst Javne rasprave možete pronaći ovdje.

Skip to content