Javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče” održano je u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pločama.

Studiju su izložili predstavnici ovlaštene tvrtke Interkonzalting d.o.o. iz Zagreba, koji su uz predstavnike projektanta, odgovarali na pitanja građana.
Uvid u Studiju dostupan je u službenim prostorijama Grada Ploča, svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a javna rasprava Studije traje do 15. studenog 2017.

Do kraja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Studiju ili pisanim putem dostaviti na adresu Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode: Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

Tekst i foto: www.edubrovnik.com