Dana 09.10.2017. godine Grad Ploče je na Općinskom sudu u Dubrovniku, Stalna služba u Pločama, Zemljišno-knjižnom odjelu, izvršio uknjižbu 3 čestice zemlje ukupne površine 8.458 m2 koje su bile vlasništvo RH. Opisanim su u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi na lokalitetu Odlagalište komunalnog otpada Lovornik. Navedeno pitanje nije riješeno od rujna 2008. godine kada je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva donijelo rješenje o izdvajanju šumskog zemljišta u vlasništvu RH radi sanacije Odlagališta komunalnog otpada Lovornik, a Grad Ploče je po tom rješenju, a kao uvjet uknjižbe, obvezan na plaćanje iznosa od cca. 224.000,00 kn.

Uknjižbom zemljišta stvoreni preduvjeti za ishođenje projektne dokumentacije i dozvola nužnih za sanaciju Odlagališta komunalnog otpada Lovornik.