Održana edukacija na temu poslovnog plana za samozapošljavanje u sklopu projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”

Razvojna agencija grada Ploča – Plora u suradnji sa Klubom za zapošljavanje Ploče, provela je edukaciju svojim polaznicima na temu poslovnog plana za samozapošljavanje. Edukacija je obuhvatila opće informacije o samozapošljavanju, sadržaj i izradu poslovnog plana za samozapošljavanje i izradu troškovnika. U sklopu ove aktivnosti polaznici su podsjetili Poduzetnički centar Ploče te imali priliku upoznati sa načinom … Nastavi čitati Održana edukacija na temu poslovnog plana za samozapošljavanje u sklopu projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”