Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča (Službeni glasnik 13/18) utvrđuje se ustroj upravnih tijela i njihov djelokrug rada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ploča u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugim zakonima i Statutom Grada Ploča.

Upravna tijela Grada Ploča su:

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-119

PROČELNIK

Danijel Štula, dipl.iur.

Tel. (020) 414-479
Fax. (020) 679-119
Mail. danijel.stula@ploce.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-908

PROČELNIK

Damir Živković, dipl.oec.

Tel. (020) 414-471
Fax. (020) 679-119
Mail. damir.zivkovic@ploce.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE

Željko Škorić, dipl.ing.

Tel. (020) 676-177
Fax. (020) 679-908
Mail. zeljko.skoric@ploce.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROJEKTE

Ivanka Pažin

Tel. (020) 676-147
Fax. (020) 679-908
Mail. ivanka.pazin@ploce.hr

KOMUNALNO REDARSTVO

Tel. (020) 414-480
Fax. (020) 679-908

KOMUNALNI REDAR

Stanko Matić
Zoran Bubičić

Mob. 099 225 6414
Mob. 099 529 4515

Kontakt obrazac