Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 13/22) utvrđuje se ustroj upravnih tijela i njihov djelokrug rada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ploča u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugim zakonima i Statutom Grada Ploča.

Upravna tijela Grada Ploča su Služba za opće poslove i Upravni odjel za gospodarski razvoj.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-119

PROČELNIK

Danijel Štula, dipl.iur.

Tel. (020) 414-479
Fax. (020) 679-119
Mail. danijel.stula@ploce.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Tel. (020) 679-501
Fax. (020) 679-908

PROČELNIK

Damir Živković, dipl.oec.

Tel. (020) 414-471
Fax. (020) 679-119
Mail. damir.zivkovic@ploce.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA 

Ivana Šalinović Radaljac, mag.iur.

Tel. (020) 676-347
Fax. (020) 679-119
Mail. ivana.s.radaljac@ploce.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA

Ivanka Pažin, dipl.oec.

Tel. (020) 676-147
Fax. (020) 679-908
Mail. ivanka.pazin@ploce.hr

KOMUNALNO REDARSTVO

Tel. (020) 414-480
Fax. (020) 679-908

VODITELJ PODODSJEKA

Denis Barbir, inženjer pomorskog prometa

Mob. 099 496 6903

KOMUNALNI REDARI

Stanko Matić
Mob. 099 225 6414