SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Tel. (020) 679-501

Fax. (020) 679-119

PROČELNIK

Danijel Štula, dipl.iur.

Tel. (020) 414-479

Fax. (020) 679-119

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Tel. (020) 679-501

Fax. (020) 679-908

PROČELNIK

Mijo Šuman, dipl.oec.

Tel. (020) 676-377

Fax. (020) 679-119

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE

Željko Škorić, dipl.ing.

Tel. (020) 676-177

Fax. (020) 679-908

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROJEKTE

Ivanka Pažin, dipl.oec.

Tel. (020) 676-147

Fax. (020) 679-908

KOMUNALNO REDARSTVO

KOMUNALNI REDAR

Stanko Matić

Tel. (020) 676-306

Fax. (020) 679-908

Kontakt obrazac