BITNI STE! PREDLOŽITE KOMUNALNE PRIORITETE!

Pozivaju se građani Grada Ploča da daju svoje prijedloge manjih komunalnih zahvata radi izrade prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu. Vaši prijedlozi su nam bitni da znamo kako želite urediti svoje naselje – što je Vama važno.

KAKO?

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu elektroničkom poštom na grad@ploce.hr, osobno ili poštom na adresu Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, Ploče

DO KADA?

Prijedlozi se zaprimaju do 01.10.2019. godine. Nakon isteka roka za zaprimanje prijedloga, sukladno financijskim mogućnostima, odabrati će se komunalni radovi za 2020. godinu. Neizabrani prijedlozi ostati će u bazi za naredne godine.

ŠTO?

– Uređenje postojećih pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, prolaza)
– Uređenje javnih zelenih površina (npr. sadnja stabala, cvijeća; zeleno uređenje neuređenih površina, čišćenje okoliša)
– Postavljanje zaštitnih ograda i branika
– Izgradnja ogradnih zidića
– Postavljanje dječjih sprava
– Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa…)
– Postavljanje autobusnih stajališta
– Sanacija divljih deponija

– Uređenje parkirnih površina
– Postavljanje vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama uz navođenje točne lokacije (prometnih znakova, prometnih ogledala, putokaznih ploča)
– Iscrtavanje horizontalne signalizacije (oznaka na kolniku; zaustavne crte, pješački prijelazi i sl.)
– Uređenje trgova
– Uklanjanje grafita
– Uređenje otvorenih odvodnih kanala
– Slično…

OBRAZAC PRIJEDLOGA KOMUNALNIH PRIORITETA ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA PLOČA ZA 2020. GODINU


Skip to content