Na temelju članka 57. stavak 6. Zakona o trgovini (,Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i33/23) ilanka 39. Statuta Grada Ploča (,Službeni glasnik Grada Ploča broj: 14/09, 03/12, 01/13, 01/18, 05/20, 06/21 i02/23), gradonačelnik Grada Ploča donosi ODLUKU o proglašenju sajamskih dana na području Grada Ploča.

Više informacija pronađite na poveznici.