Na temelju članka 20. i 22. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje POZIV NA INTERVJU

Dana 18. travnja 2016. godine ( ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče održat će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, koje je održano 11. travnja 2016. godine, za prijem u službu:

  • Višeg stručnog suradnika za proračun i financije
  • Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti

a temeljem objavljenog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljenog u Narodnim novinama broj 15 od 17. veljače 2016. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.