Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave radova „Sanacija prostora arhive Grada Ploča“.

Rok za dostavu ponuda je 26.10.2018. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 264.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, a troškovnik na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.