Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Javne nabave radova “Izgradnja potpornog zida na Prišnici u MO Ploče”.

Rok za dostavu ponuda je 13.02.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 125.000 kn. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti, u kojoj možete pronaći i Glavni projekt sanacije te troškovnik.