Raspisan Natječaj za davanje u zakup poslovng prostora Doma športova Ploča

Na osnovu Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11,64/15) i Statuta ustanove, Upravno vijeće ustanove 21.08.2017. godine na II sjednici vijeća odlučilo je da RASPISUJE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA. Predmet natječaja je poslovni prostor na adresi Tina Ujevića 1. Ploče površine oko 150m2. Namjena: Dječja zabavaonica-sa uslugom posluživanja hrane i pića.

Natječaj možete preuzeti u cjelosti ovdje.

Sazvana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča sazvana je za dan 19.lipnja (ponedjeljak) 2017. godine u 09:00 sati. Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče.

Poziv na intervju, prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Na temelju članka 20. i 22. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje POZIV NA INTERVJU

Dana 18. travnja 2016. godine ( ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče održat će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, koje je održano 11. travnja 2016. godine, za prijem u službu:

  • Višeg stručnog suradnika za proračun i financije
  • Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti

a temeljem objavljenog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljenog u Narodnim novinama broj 15 od 17. veljače 2016. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19.- 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08 i 61/11 ) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (Pisano testiranje)

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti slijedeći kandidati:

Za radno mjesto višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za proračun financije

1. Zlatko Imamović, Ploče, Vladimira Nazora 13
2. Marina Bubičić, Ploče, Vladimira Nazora 16
3. Danita Marinović, Ploče, Trg kralja Tomislava 23
4. Josip Zmijarević,Ploče, Stablinska 14
5. Vesela Mitovski, Ploče, N.Gusara 14
6. Deni Nikolac, Ploče, Petra Svačića 2
7. Ivan Miljković, Ploče, Vladimira Nazora 49
8. Vesna Jovanović, Ploče, Trg Prišnica 5
9. Nina Ivičević,Ploče, Oko Jažve 10

Za radno mjesto višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za društvene djelatnosti

1. Matea Kostreš,Ploče,Tina Ujevića 16
2. Ivan Jerković,Ploče,Trg Prišnica 8
3. Tomislav Damić, Ploče,Trg kralja Tomislava 1