Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba, javnih potreba u kulturi te javnih potreba u športu Grada Ploča

Grad Ploče objavljuje sljedeće Javne pozive:

  • Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ploča,
  • Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča te
  • Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u športu Grada Ploča.

Javne pozive te pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećim linkovima te u dokumentima u kategoriji Program javnih potreba:

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš za zahvat Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš za zahvat Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče.

Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od. 17. listopada 2017. do zaključno 15. studenog 2017.

Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu, 25. listopada 2017. u 16:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka 2, u Pločama.

Poziv na javnu raspravu možete pročitati na sljedećem LINKU.

Zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru Ploče

Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Pločama.

Deatalje pročitajete na sljedećem LINKU, a  krajnji rok za podnošenje ponuda je 25. listopada 2017. do 12.00 sati.