Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1

Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1.

Razlozi za izradu UPU-a Luka Ploče I1 su donošenje novih zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, studija, programa, smjernica kao i niz europskih dokumenata koji su doneseni i čekaju implementaciju u hrvatsku legislativu.

Ciljevi i programska polazišta su potreba da se kroz UPU-a Luka Ploče I1 stvore preduvjeti i potakne gospodarski i društveni razvoj Županije uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštitu graditeljske baštine, okoliša i prirode.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.

Dopuna natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za 2017./2018. godinu

U nastavku donosimo dopunu teksta natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za školsku 2017./2018. godinu, kao i obrasce za prijavu na natječaj. Dopuna se odnosi na redovne studente izvan Republike Hrvatske.

Posebno napominjemo kako su, odlukom Gradonačelnika, iznosi studentskih stipendija povećani u odnosu na prethodne godine te umjesto dosadašnjih 500 kn odobreni mjesečni iznos stipendije sada iznosi 700 kn.

Tekst natječaja i obrasce u MS Word preuzmite na sljedećem linku.

Ponuda za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti

JU Izvor Ploče objavljuje ponudu vlasnicima/ suvlasnicima, posjednicima/suposjednicima nekretnina upisanih u k.o. Ploče, k.o. Plina, k.o. Baćina, k.o. Rogotin, za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti, radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče.

Dokument pogledajte u PRILOGU.

Prestanak mjera predostrožnosti o prokuhavanju vode

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Autobusnog kolodvora Ploče

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. dana 10.11.2017. raspisuje Natječaj za davanje u zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Autobusnog kolodvora Ploče površine 150 m2, za namjenu uslužna djelatnost (autopraonica, kemijska čistionica i praonica rublja), na adresi Trg kralja Tomislava 17.

Deatalje pročitajete na sljedećem LINKU, a  krajnji rok za podnošenje ponuda je 10 dana od objave.