Intervju za radno mjesto komunalnog redara u JUO

Na temelju članka 20. i 22. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje Poziv na intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, održanog 29. rujna 2017. godine.

Poziv na intervju objavljujemo u priloženom PDF dokumentu.

Deveto ispitivanje kakvoće mora na području DNŽ u 2017. godini

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 14. rujna do 22. rujna 2017. godine. Uzorci mora na 115 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine broj 73/08), dok je na plaži Mlini u Župi dubrovačkoj tijekom devetog ispitivanja kakvoće mora 14. rujna 2017. godine utvrđeno kratkotrajno onečišćenje mora. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 16., 18. i 19. rujna 2017. godine, te kontrolni uzorak 22. rujna 2017. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Od ukupno 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Na plažama Srebreno u Župi dubrovačkoj i Okuklje na otoku Mljetu more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plaži u Stonu bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

U prilogu:
izvješće o ispitivanjima kakvoće mora u periodu od 14. rujna do 22. rujna 2017. godine

Pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode DNŽ, Nikola Veraja dipl.iur.

Zahtjev za sufinanciranje i Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2017/2018.

Putem prioga možete preuzeti Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2017/2018. Uz Odluku je priložen i potreban Zahtjev kojeg isto tako možete preuzeti putem priloga ili putem poveznica.

Preuzmite zahtjev ovdje.
Preuzmite odluku o sufinanciranju ovdje.

Provjera znanja i sposobnosti za radno mjesto komunalnog redara u JUO

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (Pisano testiranje) za 5 u prilogu navedenih kandidata.