Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava usluga „Stručni nadzor radova izgradnje reciklažnog dvorišta u Pločama i radova izgradnje spojne ceste reciklažnog dvorišta u Pločama“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Stručni nadzor radova izgradnje reciklažnog dvorišta u Pločama i radova izgradnje spojne ceste reciklažnog dvorišta u Pločama“.

Rok za dostavu ponuda je 20.03.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 150.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Troškovnik za izgradnju spojne ceste reciklažnog dvorišta možete pronaći na sljedećem linku, a troškovnik za stručni nadzor radova izgradnje reciklažnog dvorišta možete pronaći na sljedećem linku, također u kategoriji Dokumenti.