Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima od 26. do 28. svibnja

Na temelju članka 13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 11/22),  a povodom obilježavanja Dana Grada Ploča gradonačelnik Grada Ploča donosi rješenje

  1. Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima za predstojeći vikend i to u sljedeće dane:
    1. od 26. – 28. svibnja 2023. godine (petak – nedjelja), do 02:00 sata ujutro sljedećeg dana, uz mogućnost reprodukcije glazbe u zatvorenom prostoru
  2. Tijekom produženog radnog vremena vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od buke te Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
  3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
  4. Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča.

Rješenje u cijelosti možete preuzeti na poveznici.

Odluka o izboru najboljih likovnih i video uradaka na temu „Ploče – Moj Grad”

Od ukupno 37 pristiglih likovnih uradaka i video uratka najbolje su ocijenjeni sljedeći radovi:

Likovni uradak

1. Mjesto: Claudie Elen Magnuskova, učenica 6.B razreda OŠ “Vladimir Nazor” Ploče
2. Mjesto: Iva Bule, učenica 8.B razreda OŠ “Vladimir Nazor” Ploče
3. Mjesto: Leonora Šunjić, učenica 8. razreda OŠ fra Ante Gnječa Staševica

Video uradak

1. Mjesto: Maja Grgurinović, učenica 2.E razreda SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Ploče

Više informacija o odluci možete pronaći na poveznici.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča (u daljnjem tekstu: Odluka), dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Predloženim nacrtom Odluke se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak prema kojima će Grad Ploče sufinancirati provedbu Programa obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča. Cilj Programa je sufinanciranje obnove fasada na kojima su vidljiva oštećenja i tragovi propadanja, a sve radi poticanja očuvanja vizualnog identiteta grada i povećanje sigurnosti građana.

Odlukom se propisuje način sufinanciranja, zone prioriteta te opravdani troškovi ulaganja. Odlukom bi se uredio novi način sufinanciranja obnove fasada višestambenih zgrada po prioritetima što bi rezultiralo brojnim novouređenim fasadama zgrada čime bi se postigao pozitivan učinak na ambijent i kvalitetu prostora i povećala sigurnost građana.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. lipnja 2023. godine dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte, odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Više informacija o savjetovanju pronađite na poveznici.

Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) i članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 1/21), Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2023. godinu

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2023. godinu.

Zahtjev za dodjelu koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Grada Ploča, putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča na adresu: Grad Ploče, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Trg kralja Tomislava 23., 20 340 Ploče, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča za 2023. godinu. Tiskani obrazac zahtjeva i sve ostale informacije mogu se preuzeti na poveznici.