Natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča od 2024. do 2028. godine (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 1/24), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23), a sukladno Uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: 011- 02/21-03/59, URBROJ: 530-03-1-1-23-185 od dana 14. prosinca 2023., Gradonačelnik Grada Ploča dana 21. ožujka 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Ploča

Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča 22. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) saziva se

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča za 22. ožujka 2024. godine. Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, s početkom u 19:00 sati.

Više informacija možete pronaći na e-sjednice.

Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča 11. veljače 2024. godine

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) saziva se

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča za 11. veljače 2024. godine. Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, s početkom u 20:00 sati.

Više informacija možete pronaći na e-sjednice.

Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča 10. siječnja 2024. godine

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) saziva se

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča za 10. siječnja 2024. godine. Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, s početkom u 17,00 sati.

Više informacija možete pronaći na e-sjednice.