Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1.

Razlozi za izradu UPU-a Luka Ploče I1 su donošenje novih zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, studija, programa, smjernica kao i niz europskih dokumenata koji su doneseni i čekaju implementaciju u hrvatsku legislativu.

Ciljevi i programska polazišta su potreba da se kroz UPU-a Luka Ploče I1 stvore preduvjeti i potakne gospodarski i društveni razvoj Županije uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštitu graditeljske baštine, okoliša i prirode.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.