Grad Ploče sufinancirati će nabavu školskih udžbenika za školsku godinu 2018/2019. učenicima od II. do VIII. Razreda osnovnih škola na području Grada Ploča: Osnovne škole “Vladimir Nazor” Ploče (Matična škola Ploče i Područna škola Rogotin), Osnovne škole ” Fra Ante Gnječa” Staševica i Osnovne škole “Ivo Dugandžić Mišić” Komin.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika iz članka 1. ove Odluke ostvaruju roditelji učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Ploča u sljedećim iznosima:

 II. – IV. Razreda 300,00 kuna,
 V. – VIII. razreda 600,00 kuna.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika do iznosa razlike u visini 100% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika utvrđenih prema konačnoj listi udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ostvaruju učenici osnovnih škola koji su članovi kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.

Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2018/2019. možete pronaći na sljedećem linku, a zahtjev za sufinanciranje udžbenika možete naći na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Skip to content