Grad Ploče donosi odluku o proglašenju sajamskih dana u svrhu dodatne ponude i promidžbeno-turističkih aktivnosti na dan 1.4.2024. godine proglaaavaju se sajamski dani na podruju Grada Ploča.

Više informacija pronađite na poveznici.