Na temelju točke XI. Javnog poziva za podnošenje zabtjeva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, KLASA: 391-01/22-01/002, URBROJ: 2117-12-2-22-1, objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča 18. listopada 2022. godjne i prijedloga Povjerenstva za dodjelu pomoći građanima u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije.

Više informacija pronađite ovdje.