Grad Ploče će najkasnije 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) prići hortikularnom uređenju kampa na Ušću Neretve (pilanju i potkresivanju borova, sakupljanju i odvoženju ispilanog materijala, čišćenju kampa te uređenju pješačkih i kolnih staza i slično).

vlasnicima kamp kućica, neregistriranih vozila i improviziranih privremenih objekata u kampu na Ušću Neretve kojom nalažu da ih čim prije, a najkasnije u otvorenom roku dragovoljno i o svom trošku uklone i prebace – premjeste na vlastito zemljište kako bi se moglo nesmetano prići izvođenju planiranih radova.

Dokument pogledajte na sljedećem linku.