Grad Ploče raspisao je 08.08.2018. godine Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja u “Narodnim niovinama”, oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici Grada Ploča.

Tekst natječaja možete pronaći ovdje.