Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ploča na č.z. 2196,dio 2201/5,dio 2175/2 k.o.Ploče, odnosno č.z.4559/219,dio 4559/27 k.o.Komin -Stari, površine 7.503,00 m2. Početna cijena je 117,55 kn po m2, a namjena je poslovna.

Rok za podnošenje ponude je 15 (po odluci Gradskog vijeća) dana od dana objave natječaja u “Narodnim niovinama”, oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici Grada Ploča. Ponude za ovaj natječaj podnijeti u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD PLOČE , Odbor za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, Trg Kralja Tomislava 23, Ploče , s naznakom “ Ponuda za javni natječaj (oznaka nekretnine koja je predmet natječaja) – ne otvaraj”.

Skip to content