Na temelju članaka 17. i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu: Zakon ) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto: 1. komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema upravne, prometne ,tehničke ili ekonomske struke (najmanje IV. stupanj)
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu položen državni stručni ispit

Prilozi