Grad Ploče raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i na web stranici Grada Ploča.

Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Grada Ploča, soba br. 28., prizemlje, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, dana 12. veljače 2018. godine u 09,00 sati.

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });