Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) i članka 9. Izjave o osnivanju društva IZVOR PLOČE d.o.o., Skupština društva IZVOR PLOČE d.o.o., donosi i objavljuje  JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave i direktora društva IZVOR PLOČE d.o.o.

Više o natječaju pronađite na poveznici.