Grad Ploče donosi informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1.

Nositelji izrade Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1 su Grad Ploče, Jedinstveni upravni Odjel te Odsjek za prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.