Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članku 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 4/17) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09), Gradonačelnik donosi Plan nabave za 2018. godinu.