Savjetovanje traje od 26. listopada do 25. studenoga 2021. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o vijednosti boda komunalne naknade (B) (u daljnjem tekstu: Odluka), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Odluka se donosi radi povećanja vrijednosti boda komunalne naknade (B), a koja se određuje u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Odluku je potrebno donijeti do kraja studenog tekuće godine kako bi se vrijednost boda komunalne naknade (B) mogla primjenjivati od 1. siječnja 2022. godine. 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. studenoga 2021. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče. 

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Odluke dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Službenik ovlašten za privremeno 

obavljanje poslova pročelnika
Željko Škorić

Dokumenti:

Javni-poziv

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću