Šarić Struga je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ploča, Dubrovačko-neretvanska županija.

Šarić Struga je naseljavan s brdskim stanovništvom, koje je oduvijek nastojalo preseliti na neko mjesto, gdje se bolje živi.Tako su najprije na Šarić Strugu preselili Nikolci iz Vrbice i Trkalja, Smoljani sa Dubine, Karamatići, Parmaći, Eraci, Oršulići, Radonjići, Bebići i ostali.

S vremenom je izgrađena cesta s kojom su se spojili sa rogotinskim naseljem Markote. Električnu energiju su dobili 1956. Naknadno su se priključili na vodovod koji ide sa Klokuna kroz pločanska naselja sve do Komina. Mjesno groblje izgrađeno je oko 1970. Šarić Struga ima 190 stanovnika. Osnovna gospodarska djelatnost su poljoprivreda i u zadnje vrijeme turizam.

Vijeće MO Šarić Struga 2022. – 2026.

Članovi: Ivica Nikolac, Darko Nikolac, Tihomir Nikolac, Božo Nikolac, Ivan Škarić

Vijeće MO Šarić Struga 2018. – 2022.

Predsjednik MO Šarić Struga je Ivica Nikolac. Članovi MO su Božo Škarić, Davor Primorac, Jure Oršulić i Tihomir Nikolac.