Zahvala predsjednice RH gradonačelniku i suradnicima

Poštovani gospodine Krstičević,

Najljepše Vam zahvaljujem na srdačnoj dobrodošlici i iskazanom mi gostoprimstvu prigodom mojeg boravka u Gradu Pločama.

Drago mi je što sam imala prigodu susresti se s Vama i Vašim suradnicima. Uvjerena sam da Grad Ploče ima dobru razvojnu perspektivu i da će u sljedećem razdoblju, uz potrebnu potporu Vlade i Županije, moći ostvarivati željeni gospodarski i društveni napredak, na korist svih svojih stanovnika, osobito djece i mladih.

Vama i Vašim suradnicima želim uspjeh u daljnjem radu i svako osobno dobro.

S poštovanjem,

Kolinda Grabar-Kitarović

Zahvalu možete pogledati i u PDF obliku ovdje.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović posjetila Grad Ploče

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović u subotu, 28.10.2017. je bila u posjeti dolini Neretve, te Gradu Pločama gdje se sastala s gradonačelnikom Mišom Krstičevićem i njegovim zamjenicima Zoranom Majstrovićem i Ivanom Marevićem te predsjednikom Gradskog vijeća Grada Ploča Nikom Orepićem.

Prije toga se u prostorijama Luke Ploče sastala s ravnateljem Lučke uprave Tomislavom Baturom i predsjednikom uprave „Luka Ploče d.d.“ Ivanom Pavlovićem.

Na sastanku je pretežno bilo riječi o završetku izgradnje Koridora Vc jer iako hrvatska luka, od iznimne je važnosti za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine, a dovršetkom Koridora Vc Luka Ploče d.d. će, zajedno s cijelom dolinom Neretve, svoje poslovanje dodatno proširiti i na ostale zemlje zapadne i srednje Europe.

Nakon toga je u gradskoj upravi u Uredu gradonačelnika Predsjednici prezentiran projekt “Luka nautičkog turizma (marina u Pločama)”, a sa svojim je domaćinima i obišla lokalitet planirane izgradnje luke nautičkog turizma u Pločama.

Gradonačelnik je tom prilikom izjavio “da nam treba biti čast što je institucija predsjednice posjetila naš Grad.”

Također je i izjavio da su odlično iskoristili trenutak da prezentiraju predsjednici jedan od kapitalnijih projekata u Gradu Pločama, a to je izgradnja „Luke nautičkog turizma“.

– Taj projekt je u Gradu Pločama definitivno moguć, prezentirali smo do koje je razine on pripremljen i u kojoj je fazi, također pitali smo predsjednicu koliko može pomoći u svom diplomatskom dijelu posla Pločama i samome razvoju projekta, istaknuo je Krstičević.

Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče”

Javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče” održano je u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pločama.

Studiju su izložili predstavnici ovlaštene tvrtke Interkonzalting d.o.o. iz Zagreba, koji su uz predstavnike projektanta, odgovarali na pitanja građana.
Uvid u Studiju dostupan je u službenim prostorijama Grada Ploča, svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a javna rasprava Studije traje do 15. studenog 2017.

Do kraja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Studiju ili pisanim putem dostaviti na adresu Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode: Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

Tekst i foto: www.edubrovnik.com

Održane radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Ploča

U petak, 20.10.2017. u konferencijskoj dvorani Doma športova u Pločama, a u organizaciji Grada Ploča, održane su 3 tematske radionice: društvene djelatnosti, zaštita okoliša i infrastruktura i gospodarstvo.

Izrada Strategije razvoja Grada Ploča podrazumijeva održavanje radnih skupina koje su bitan preduvjet definiranja projekata koji će u istu biti i uvršteni.

Ovim putem zahvaljujemo svima na sudjelovanju jer Strategija razvoja Grada Ploča krovni je planski dokument jedinice lokalne samouprave kojim se određuju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj. Ovim se strateškim dokumentom identificiraju razvojni potencijali grada na temelju analize trenutnog stanja te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere.

Prilikom izrade ovoga razvojnog dokumenta poštuju se načela dobrog upravljanja i strateškog planiranja baziranog na održivom razvoju, transparentnosti i participativnosti. U svrhu osiguravanja participativnosti primijenjeni su instrumenti direktnog uključenja lokalnog stanovništva organiziranjem radnih skupina.
Kako biste aktivno doprinijeli razvoju područja u nadolazećem periodu, ljubazno Vas molimo da predložite projektnu ideju/ideje na temelju obrasca koji Vam je dostavljen u privitku.

Ukoliko imate više projektnih ideja, molim Vas da koristite više obrazaca (koliko ideja, toliko puta popunjavate obrazac u privitku).

Molim Vas da nam projektne ideje dostavite najkasnije do 31. listopada 2017. godine na e-mail jelena.morpurgo@ultimativa.com.

Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Ploča

Gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević donio je Odluku o radnom vremenu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, a koji stupa na snagu od objave u Službenom glasniku Grada.

Tom Odlukom Gradska uprava Grada Ploča četvrtkom ima svoje uredovno radno vrijeme, koje započinje u 11,00 i završava u 19,00 sati. Svim ostalim radnim danima Uprava će raditi kao i do sada, od 7,00 do 15,00 sati s dnevnim odmorom koji je u trajanju od 30 minuta.

Odluku pogledajte ovdje.

Riješeni imovinsko-pravni odnosi na Odlagalištu komunalnog otpada Lovornik

Dana 09.10.2017. godine Grad Ploče je na Općinskom sudu u Dubrovniku, Stalna služba u Pločama, Zemljišno-knjižnom odjelu, izvršio uknjižbu 3 čestice zemlje ukupne površine 8.458 m2 koje su bile vlasništvo RH. Opisanim su u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi na lokalitetu Odlagalište komunalnog otpada Lovornik. Navedeno pitanje nije riješeno od rujna 2008. godine kada je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva donijelo rješenje o izdvajanju šumskog zemljišta u vlasništvu RH radi sanacije Odlagališta komunalnog otpada Lovornik, a Grad Ploče je po tom rješenju, a kao uvjet uknjižbe, obvezan na plaćanje iznosa od cca. 224.000,00 kn.

Uknjižbom zemljišta stvoreni preduvjeti za ishođenje projektne dokumentacije i dozvola nužnih za sanaciju Odlagališta komunalnog otpada Lovornik.

Projekt “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve”

Grad Ploče je zaprimio obavijest od Dubrovačko – neretvanske županije kako je projektni prijedlog čiji je nositelj Dubrovačko – neretvanska županija, a projektni partner Grad Ploče, prošao u 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava. Riječ je o projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ koji predviđa provođenje sljedećih aktivnosti:

  • Uređenje EDU – EKO kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu,
  • Rekonstrukcija stare škole u Baćini / uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve,
  • Postavljanje i uređenje promatračnice za bioraznolikost s edukativnim sadržajem na Baćinskim jezerima.

Uz gore navedene aktivnosti, predviđene su i dodatne aktivnosti na području Grada Ploča koje će provoditi projektni partneri. JU DNŽ bi proveo sljedeću aktivnost:

  • Uređenje poučno – tematskih staza na Baćinskim jezerima namijenjenih pješacima – postavljanje informativnih ploča edukativnog karaktera.

 

Dubrovačko – neretvanska županija bi, kao prijavitelj, provela sljedeću aktivnost:

  • Uređenje EDU – EKO vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici

DORH izradio uputu o tekstu i sadržaju nagodbe za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Grad Ploče je od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zaprimio dopis br: M-DO-69/2017-4 od 22.08.2017. povodom zahtjeva Grada Ploča za dodatnim očitovanjem, u kojem se navodi: “da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izradilo uputo o tekstu i sadržaju Nagodbe te načinu postupanja, koja je dostavljena svim državnim odvjetništvima na području Republike Hrvatske. Smatramo da su time otklonjene moguće dvojbe i zapreke za postupanje u praksi”.