Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine („Narodne novine“ broj 143/21) (u daljnjem testu: Zakon) uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava odnosno vijećnika gradskih vijeća.

Sukladno članku 4. stavak 3. vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik dužan pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Pločama te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Ploče osnivač ili član.

Udjeli vlasništva u poslovnim subjektima

PG IVAN ŽDERIĆ
Vlasnik: Ivan Žderić
OIB: 58740501303
Postotak: 100%

OPG NIKICA DRUŽIJANIĆ
Vlasnik: NIKICA DRUŽIJANIĆ
OIB: 12979919460
Postotak: 100%

PG S.A.M.
Vlasnik: Boris Šuman
OIB: 24146888545
Postotak: 100%

Obrt za ugostiteljstvo SEMPER CONTRARIUM
Vlasnik: Darjan Barbir
OIB: 42635734791
Postotak: 100%