Gradsko vijeće Grada Ploča je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine. Gradsko vijeće Grada Ploča ima 15 članova:

Predsjednik

 • Marina Gradac (SDP)

Potpredsjednici

 • Sanja Parmać (SDP)
 • Ivan Žderić (HDZ)

Članovi

SDP-PLS

 • Nikica Družijanić
 • Ana Dugandžić
 • Darjan Barbir
 • Branko Jelavić
 • Josip Ostojić
 • Jelena Franić
 • Sandra Rebac

HDZ-HSS-HSLS-HSU

 • Stjepan Vlahović
 • Zdenko Mateljak
 • Ana Maria Štrbić
 • Ana Batinović

MOST

 • Ante Šendo

ARHIVA GV 2017-2021