Gradsko vijeće Grada Ploča je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine. Gradsko vijeće Grada Ploča ima 17 članova, a u sazivu 2017-2021 godine članovi Gradskog vijeća su bili:

Niko Orepić (grupa birača)

Niko Orepić (grupa birača)

Predsjednik

Predsjednik odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprijeđenje prirodnog okoliša. Član odbora za statut i poslovnik, odbora za gospodarstvo i razvoj i odbora za proračun, financije i imovinu.

Zdenko Mateljak (HSS)

Zdenko Mateljak (HSS)

Potpredsjednik

Predsjednik je odbora za poljoprivredu. Član odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprijeđenje prirodnog okoliša.

Ante Vuković (HDZ)

Ante Vuković (HDZ)

Potpredsjednik

Član je odbora za poljoprivredu.

Krešimir Vejić (HDZ)

Krešimir Vejić (HDZ)

Član

Član odbora za proračun, financije i imovinu.

Jurica Šunjić (HSLS)

Jurica Šunjić (HSLS)

Član

Član odbora za predstavke i pritužbe.

Ante Štrbić (HDZ)

Ante Štrbić (HDZ)

Član

Jelena Kiš (HDZ)

Jelena Kiš (HDZ)

Član

Član odbora za statut i poslovnik.

Marjan Scipioni (HDZ)

Marjan Scipioni (HDZ)

Član

Član odbora za izbor i imenovanje, odbora za društvene djelatnosti.

Ivan Kušurin (HDZ)

Ivan Kušurin (HDZ)

Član

Član mandatnog odbora i odbora za dodjelu javnih priznanja.

Siniša Marinović (SDP)

Siniša Marinović (SDP)

Član

Predsjednik odbora za proračun, financije i imovinu. Član odbora za izbor i imenovanje.

Nikica Družijanić (SDP)

Nikica Družijanić (SDP)

Član

Zoran Bule (PLS)

Zoran Bule (PLS)

Član

Milenko Karić (SDP)

Milenko Karić (SDP)

Član

Josip Ostojić (SDP)

Josip Ostojić (SDP)

Član

Predsjednik odbora za gospodarstvo i razvoj.

Jelena Medak (SDP)

Jelena Medak (SDP)

Član

Predsjednik odbora za društvene djelatnosti, odbora za dodjelu javnih priznanja i odbora za statut i poslovnik.

Ivan Karamatić (grupa birača)

Ivan Karamatić (grupa birača)

Član

Član odbora za predstavke i pritužbe i odbora za društvene djelatnosti.

Nikolina Burić Visković (grupa birača)

Nikolina Burić Visković (grupa birača)

Član

Član odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprijeđenje prirodnog okoliša.