• 21. rujna 2018.
  • 9:00
  • Pučko otvoreno učilište Ploče

Razvojna agencija DUNEA u sklopu tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u petak 21. rujna 2018. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ploče s početkom u 9.00 sati održati će radionicu “Državne potpore”, a sve u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja o državnim potporama, mogućnostima i provedbi ESI fondova te jačanju općih kapaciteta korisnika.
Zbog ograničenog broja prijava, iste vršite na e-mail gmargaretic@dunea.hr (ime i prezime sudionika + naziv radionice) zaključno s 20. rujna 2018. u 12.00 sati.

Skip to content