• Upute za korisnike sredstava (991 kB)

    Upute za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.