Naziv projekta: COASTENERGY- Plava energija u lukama i gradskim obalnim područjima Program: INTERREG V-A Italija- Hrvatska 2014. – 2020.
Tematsko područje: Prioritetna os 1- Plave inovacije
Glavni partner: IRENA- Istarska Regionalna Energetska Agencija
Vrijeme provedbe: 30 mjeseci (1.1.2019.-30.6.2021.)

https://www.italy-croatia.eu/web/coastenergy

Ukupni budžet projekta: 1.827,670 EUR
Grad Ploče ukupni budžet: 199.349,99 EUR (Nacionalno sufinanciranje 29.902,50 EUR, ERDF 169.447,49 EUR)

Projektni partneri: Razvojna agencija grada Dubrovnika- DURA, Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, vode i okoliša – SDEWES, University of Camerino (IT), Universty of Udine (IT), Community of Mediterranean Universities (IT), Chamber of Commerce Industry Agriculture and Craft Chieti Pescara (IT), Grad Ploče.

Opis projekta:

Porast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora neophodan je za smanjenje globalne emisije stakleničkih plinova. Ipak, razvoj postrojenja za proizvodnju temeljenih na obnovljivim izvorima energije može doći u sukob s drugim potrebama za korištenjem zemljišta i pitanjima zaštite okoliša.
Plava energija ključna je tema COASTENERGY projekta i odnosi se na energiju sadržanu u valovima, strujama, salinitetu i termalnim razlikama mora koja se može koristiti za proizvodnju “čiste” električne energije. Unatoč tome, postoje brojne prepreke za ulaganja u plavu energiju na Jadranskom moru: pitanja održivog razvoja okoliša uzrokovana osjetljivošću morskog okruženja, nesigurnost oko efektivnog energetskog potencijala i primjenjivih tehnologija i neprimjeren legislativni okvir.
Projekt COASTENERGY osobito se usmjerava na iskorištavanje energije mora u lukama i gradskim obalnim područjima, ispitujući moguće konflikte i mogućnosti kroz uključivanje lokalnih i transnacionalnih dionika s obje strane Jadranskog mora.
U svrhu povezivanja dionika i jačanja uzajamne suradnje u području korištenja potencijala plave energije COASTENERGY partner na projektu Grad Ploče pristupio je osnivanju lokalnog Huba Plave energije Grada Ploča koji se sastoji od predstavnika predstavnike javne vlasti, gospodarstva, edukacijskih institucija i udruženja. Lokalni Hub Plave energije Grada Ploča, službeno je osnovan 19. rujna 2019.

Ciljevi projekta:

− Primjena sveobuhvatnog ispitivanja propisa, tehnologija, mogućnosti financiranja i prepreka u vezi razvoja postrojenja za Plavu energiju u Jadranskoj regiji. Razvit će se zemljopisna baza podataka na osnovu tih informacija i objaviti kroz aplikaciju za web mapiranje, sa svrhom da bude alat za potporu odlučivanju za javne vlasti, tvrtke i znanstvene institucije.
− Otvaranje prekogranične suradnje u Plavoj energiji između dvije strane Jadranskog mora kroz ustanovljavanje mreža (“Hubova Plave energije”) koje će raditi na utvrđivanju plana za unapređivanje propisa, poticati razmjenu informacija i prijenos inovacija, provoditi obuke, aktivnosti suradničkog učenja i mentoriranja, planirati konkretne aktivnosti i stvarati put za inovativne start-upove i klastere.
− Procjena izvedivosti projekata Plave energije u obalnim područjima uz uključivanje lokalnih dionika kao javnih vlasti, tvrtki, istraživačkih ustanova i udruženja koji će doprinijeti utvrđivanju najboljih tehnoloških rješenja i rješenja zaštite okoliša.

Očekivani rezultati:

− Projekt će rezultirati zemljopisnom bazom podataka o potencijalu Plave energije u obalnim područjima Jadranske regije kao i ispitivanjem tehnoloških, ekoloških i pravnih aspekata, podržavajući dionike u procjeni mogućnosti za investicije.
− Unapređivanje komunikacije i prijenosa znanja među ključnim dionicima Plave energije: javnih vlasti, znanstveno – istaživačkih institucija, tvrtki, udruženja i građana.
− Studije izvodljivosti za projekte Plave energije u obalnim područjima, kao rezultat procesa suradničkog kreiranja provedenog u okviru lokalnih radionica uz uključivanje glavnih dionika.

VEZANE VIJESTI: