Pozivaju se djeca osnovnoškolske dobi od 1. do 8 razreda, da se uključe u radionice o zaštićenoj prirodnoj baštini doline Neretve, ove subote, 19. rujna 2020. godine na Baćinskim jezerima

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, ove subote, 19. rujna 2020. godine organizira četiri radionice na Baćinskim jezerima za djecu osnovnoškolske dobi.

Radionice će se održati na otvorenom, u Beach bar-u Parić, vlasnika g. Nikše Bogunovića Tace, na adresi Baćinska jezera 1, Baćina.

Cilj radionica je edukacija i popularizacija prirodoslovlja te podizanje razine svijesti djece o važnosti očuvanja prirode i biološke raznolikosti za život čovjeka.

Četiri radionice održati će se prema slijedećem rasporedu:

1) Radionica pod nazivom Zelene razglednice započet će u 8:30 sati. U okviru radionice djeca će izrađivati razglednice s motivima vrsta životinja koje obitavaju na Baćinskim jezerima.

2) Radionica pod nazivom Dvostruki život započet će također u 8:30 sati. U okviru radionice djeca će naučiti osnovnu građu kukaca te će izrađivati model kukca na primjeru leptira.
Kroz dodatnu edukativnu aktivnost naučiti će i kako se snalaziti u prostoru korištenjem topografske karte i kompasa.

3) Radionica pod nazivom Pogodi čije je pero započet će u 9:30 sati. U okviru radionice djeca će se upoznati s razlikama između perja i paperja različitih vrsta ptica, koje obitavaju na području Baćinskih jezera. U praktičnom dijelu radionice djeca će dočarati perje različitih vrsta ptica koristeći tehniku akvarel.

4) Radionica pod nazivom Kućica za ptice započet će u 10:30 sati. U okviru radionice djeca će se educirati o pticama stanaricama koje obitavaju na području delte Neretve, o nedaćama s kojima se susreću te potrebi njihove zaštite. U praktičnom dijelu djeca će izrađivati kućice za ptice od kartona te iste ukrašavati.

Zbog situacije s COVID-19 virusom:
• molimo roditelje da dovedu djecu na mjesto održavanja radionica;
• djeca moraju poštovati razmak od 1,5 m;
• za sve sudionike radionica biti će osigurani dezinficijensi i maske za lice.

Mole se roditelji da svoju djecu prijave na broj mobitela: 099 529 0074.

Obavijest o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

Obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz COVID-19 sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Grad Ploče obavještava roditelje učenika od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2020./2021. godinu da se obrazac zahtjeva za pravo na sufinanciranje školske opreme može preuzeti osobno u Portirnici Grada Ploča (prizemlje) ili preuzeti sa službene mrežne stranice Grada Ploča od ponedjeljka 14. rujna do 30. listopada 2020. godine.

Popunjeni zahtjev sa kompletiranom traženom dokumentacijom (1.preslika osobne iskaznice, 2. potvrda o otvorenom IBAN računu/IBAN zaštićenom računu) podnosi se u prizemlju zgrade Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23) na za to posebno označenom mjestu u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, a sve s ciljem zaštite zdravlja građanstva.

Pravo na sufinanciranje nabave školske opreme ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Grada Ploča u iznosu od 300,00 kuna po djetetu/učeniku.

Odluku o sufinanciranju nabave školskih opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2020./2021. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici, a zahtjev za sufinanciranje udžbenika možete naći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Dokumenti.

ZAJEDNO ZA LJEPŠI GRAD – Predložite male komunalne projekte za proracun Grada Ploča u 2021. godini!

Grad Ploče, u svrhu sudjelovanja građana s područja grada Ploča kod izrade prijedloga proračuna za 2021. godinu, pokreće program participativnog budžetiranja pod nazivom „Zajedno za ljepši grad“.

Projektne prijedloge možete prijaviti od 7.9.2020. godine do 21.9.2020. godine ispunjavanjem jednostavnog obrasca koji se nalazi u prilogu (i prilaganjem fotografija lokacije ako smatrate primjenjivim) i predati na sljedeće načine:

– OSOBNO: ubaciti ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije ukoliko je primjenjivo u označenu kutiju postavljenu u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23, Grad Ploče), radnim danom u vremenskom periodu od 07:00h do 15:00h,

– PUTEM E-MAILA: ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije ukoliko je primjenjivo poslati na mail adresu [email protected], s predmetom maila „Zajedno za ljepši grad“,

– POŠTOM: ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije ukoliko je primjenjivo poslati poštom na adresu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Prijaviti možete:
• Uređenje i sanaciju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), nerazvrstanih cesta (tj. onih koje nisu pod upravom ŽUC-a i HC-a), javno prometnih površina (kolnika, parkirališta) na nerazvrstanim cestama, plaža, trgova, divljih odlagališta, …

• Postavljanje i izgradnju zaštitnih ograda i branika, sprava i javnih sadržaja za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupa, koševa…), vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama, svjetlosne signalizacije (semafora, treptača…) na nerazvrstanim cestama, horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne linije, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi, …) na nerazvrstanim cestama, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, ogradnih zidića, autobusnih čekaonica, …

NAPOMENA: printane verzije prijavnih obrazaca možete preuzeti u prizemlju zgrade gradske uprave ukoliko ste iste u nemogućnosti preuzeti sa službenih stranica Grada Ploča.

Objavljen prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS – Ploče

Na temelju Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploče (Službeni glasnik Grada Ploča, br. 11/19 i 1/20) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS od 28. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS – Ploče.

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS – Ploče možete pronaći ovdje.

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ploča, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ploča.

Ploče, 27. kolovoza 2020. godine

Obavijest o dezinsekciji komaraca na području Grada Ploča

Obavještavamo Vas da će „Pomorski servis – Luka Ploče“ d.o.o. provesti akciju adulticidne dezinsekcije komaraca kao opće mjere u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti na području Grada Ploča u periodu od 19.08. do 25.08.2020 u večernjim satima.

Dezinsekcija će se izvoditi insekticidom trgovačkog naziva Cyperbase (d.t. cipermetrin,tetrametrin, Piperonil butoksid) i vodom kao insekticidnim nosačem.

Dezinsekciju će izvoditi djelatnici DDD službe uz nadzor odgovornih osoba.

Termini i mjesta provedbe su:

– 19.08.2020 – Grad Ploče
– 20.08.2020 – Stablina, Čeveljuša, Rogotin
– 21.08.2020 – Šarić Struga, Banja, Modro Oko , Komin
– 24.08.2020 – Baćina, Baćinska Jezera, Peračko Blato
– 25.08.2020 – Spilice , Crpala, Staševica

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta akcija se odgađa za broj nepovoljnih dana.

Objavljen natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu pojekta “Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče”

Grad Ploče objavio je dana 30. srpnja 2020. godine Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu pojekta “Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče”.

Tekst Oglasa možete pronaći na sljedećoj poveznici, a prijavnicu za Natječaj možete pronaći na sljedećoj poveznici.