Kandidacijske liste za članice/članove mjesnih odbora na području Grada Ploča

Na temelju odredbi članka 19. i 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br. 3/14), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ploča sastavlja i objavljuje Pravovaljane kandidacijske liste za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča i Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča.

Ovdje možete preuzeti Pravovaljanje kandidacijske liste za članice/članove vijeća Mjesnih odbora Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Crpala-Spilice-Gnječi, Stablina, Staševica i Šarić Struga.

Ovdje možete preuzeti Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za članice/članove vijeća Mjesnih odbora Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Crpala-Spilice-Gnječi, Stablina, Staševica i Šarić Struga.

Gradsko vijeće Grada Ploča na 7.sjednici održanoj 10. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča, kojom je nedjelja, 27. svibnja 2018. godine, određena kao dan provedbe izbora.

Proslava Međunarodnog praznika rada – 1. svibanj

Ove godine Grad Ploče organizira proslavu Međunarodnog praznika rada – 1. svibanj!

Program započinje već u 6.00 sati ujutro okupljanjem ispred Crkve Kraljice Neba i Zemlje u Pločama članova MK Neretvanski Gusari Dolina Neretve, odakle će krenuti na budnicu ulicama Ploča.

Hrvatska seljačka Glazba Komin budnicom u 7.00 sati će prodefilirati gradom do centralnog mjesta proslave, trga pored pločanske crkve. Uz prigodni program i nastupe lokalnih KUD-ova, klapa i bendova, predstavit će nam se i mladi pločanski šahisti.

Tradicionalna podjela “prvomajskog” fažola je u 10.30 sati.

Pozivamo sve građane grada Ploča i okolnih mjesta da se pridruže proslavi obilježavanja Praznika rada u što većem broju. Sve posjetitelje očekuje bogata ponuda zabavnog sadržaja i vrhunski fažol!

VIDIMO SE!

Obavijest o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ploča raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča, koji će se održati u nedjelju, 27. svibnja 2018. godine.

Prijedloge treba dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora na području Grada Ploča, do 06. svibnja 2018. godine do 24:00 sata.

Svi potrebni obrasci za predlaganje liste kandidata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva gosp. Izvora Škubonju na broj 092/225-7851.

Obavijest o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča možete pronaći ovdje.

ZLATNA NARANČA 2018: Započele prijave za treći izbor najboljih primjera ruralnog turizma u županiji

Do 28. ožujka u tijeku su prijave na poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade ZLATNA NARANČA – najbolji primjeri ruralnog turizma Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.

Kako bi se potaknula i naglasila važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u službi ruralnog turizma, Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA i ove godine, treći put zaredom, organiziraju ovaj izbor.

Pozivaju se svi poslovni subjekti koji se bave nekim oblikom ruralnog turizma da se jave svojim gradovima, općinama ili turističkim zajednicama mjesta kojem pripadaju i zajedno s njima ispune prijavu te prikupe prateću dokumentaciju za ovaj natječaj. Jedinice lokalne samouprave ili lokalne turističke zajednice podnose prijave prema organizatoru, ali i same mogu predložiti kandidate za koje smatraju da mogu konkurirati za nagradu.

Ocjenjivačka komisija će provoditi izbor u dva kruga. U prvom krugu će se na temelju prijava i tražene dokumentacije izabrati do 15 finalista, nakon čega će se u drugom krugu, provjerom na terenu, izabrati pobjednici.
Pobjednici osvajaju:
1. nagrada – Zlatna povelja i statua
2. nagrada – Srebrna povelja
3. nagrada – Brončana povelja

Prvonagrađeni dobiva i poklon bon u iznosu od 5.000,00 kn kojim može nabaviti robe i/ili usluge kojima će dodatno poboljšati kvalitetu svoje ponude.

Poziv je otvoren 14. ožujka do zaključno 28. ožujka 2018.

Više informacija može se pronaći na www.dunea.hr.

Potpisan ugovor o građenju tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče

Dana 02.03.2018.g. u prostorijama Izvor-a Ploče ravnatelj Đino Zmijarević s predstavnikom izvođača Vodoprivrede Vrgorac direktorom Matom Jelavićem potpisao je Ugovor o građenju tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica Crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče.

Ugovor vrijedan 2.028.213,83 kn bez PDV-a financirat će se u 100%-tnom iznosu sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Naime, u listopadu 2016.g. IZVOR Ploče aplicirao je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 07, tip operacije 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, te je aplikacija ocjenjena pozitivno.

Rok za izvođenje radova na dionici dugoj 1300metara, duktil ø300, je 24 mjeseca. Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka iz sustava. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice. Potpisivanju Ugovora su između ostalih prisustvovali zamjenici gradonačelnika Ploča Ivan Marević i Zoran Majstrović, te predsjednik Upravnog vijeća IZVOR-a Ploče Ivo Karamatić.

Ilegalno odlaganje otpada na području Grada Ploča

Nesavjesni građani su prije nekoliko dana na skretanju sa D-8 prema naselju Dumanjac-Barbiri ilegalno odložili građevinski i kućni otpad. Komunalna služba Grada Ploča je izašla na teren i obavila očevid. U tijeku je utvrđivanje činjenica pokušaj utvrđivanja počinitelja navedenog nedjela. O svemu je obaviještena Policijska postaja Ploče. Grad Ploče čini velike napore kako bi sanirao postojeća divlja odlagališta (što iziskuje velika materijalna sredstava) i spriječio pojavu novih. Sukladno tome, trenutno se obilazi teren, definiraju kritične točke, rade troškovnici sanacije i priprema se javna nabava za sanaciju istih.

I ovim putem Grad Ploče poziva građane Ploča da krupni-glomazni otpad odlažu u za to postavljene kontejnere zapremine 5 m3, koji su uredno razmješeteni po gradu, a za građevinski otpad (prije početka izvođenja radova) da se obrate nadležnim službama Grada kako bi se dogovorilo deponiranje istog.

Grad Ploče apelira i poziva građane Grada Ploča da se komunalni, glomazni, građevinski otpad ne odlaže nekontrolirano u prostor, već da se isti odlaže na primjeren i propisan način.

Također, pozivamo građane da komunalnoj službi grada Ploča dojave ako imaju bilo kakve spoznaje vezano za počinitelja nedjela odlganja otpada na skretanju sa D-8 prema naselju Dumanjac-Barbiri, kako bi se prema istom poduzele odgovarajuće zakonske mjere, na brojeve telefona: 676-306, 414-480 ili broj mobitela 099/225-6415.

Grad Ploče
Jedinstveni upravni odjel

Grad Ploče zaključio ugovore o radu s 86 nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a

Grad Ploče je po završenom natječaju u sklopu mjere HZZ-a “Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava” zaključio ugovore o radu na određeno vrijeme s 86 nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a.

Ciljane skupine koje smo obuhvatili ovim programom su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, odnosno sve osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a koje su udovoljile uvjetima natječaja. Radnicima s kojima je sklopljen ugovor o radu bit će osigurana mjesečna naknada u iznosu prosječne minimalne plaće, tj. 3.839,47 kn brutto.

Isto tako, bit će pokriveni i troškovi prijevoza. Nezaposlene osobe s kojima je Grad Ploče sklopio Ugovor razmještene su po mjesnim odborima i gradskim ustanovama, a sve u svrhu podizanja kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici, povećanja razine sigurnosti u gradu i poboljšanja urbane vizure grada.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni Programom su: čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara, te drugi društveno korisni poslovi poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Zahvala predsjednice RH gradonačelniku i suradnicima

Poštovani gospodine Krstičević,

Najljepše Vam zahvaljujem na srdačnoj dobrodošlici i iskazanom mi gostoprimstvu prigodom mojeg boravka u Gradu Pločama.

Drago mi je što sam imala prigodu susresti se s Vama i Vašim suradnicima. Uvjerena sam da Grad Ploče ima dobru razvojnu perspektivu i da će u sljedećem razdoblju, uz potrebnu potporu Vlade i Županije, moći ostvarivati željeni gospodarski i društveni napredak, na korist svih svojih stanovnika, osobito djece i mladih.

Vama i Vašim suradnicima želim uspjeh u daljnjem radu i svako osobno dobro.

S poštovanjem,

Kolinda Grabar-Kitarović

Zahvalu možete pogledati i u PDF obliku ovdje.

Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Ploča

Gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević donio je Odluku o radnom vremenu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, a koji stupa na snagu od objave u Službenom glasniku Grada.

Tom Odlukom Gradska uprava Grada Ploča četvrtkom ima svoje uredovno radno vrijeme, koje započinje u 11,00 i završava u 19,00 sati. Svim ostalim radnim danima Uprava će raditi kao i do sada, od 7,00 do 15,00 sati s dnevnim odmorom koji je u trajanju od 30 minuta.

Odluku pogledajte ovdje.