Na temelju točke X. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča, KLASA: 940-01/24-01/001, URBROJ: 2117-12-2- 24-01, objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča 29. veljače 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) i prijedloga Povjerenstva Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području Grada Ploča u 2024. godini, sa sjednice održane 04. lipnja 2024. godine, gradonačelnik Grada Ploča donosi ODLUKU O DODJELI POTPORE KORISNICIMA SUKLADNO  JAVNOM POZIVU.

Više informacija pronađite na poveznici.