Na temelju točke IV. Javnog poziva učenicima osnovnih škola na području Grada Ploča za prijavu likovnog uratka na temu “Ploče – Moj Grad” Povjerenstvo za ocjenjivanje likovnih i video uradaka na temu “Ploče – Moj Grad” imenovano od strane gradonačelnika Grada Ploča donijelo je odluku o izboru najboljih likovnih i video uradaka na temu “Ploče – Moj Grad”.

Više informacija pronađite na poveznici.