Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAŠTITE OD ZASLANJIVANJA TALA I VODA PODRUČJA DONJE NERETVE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Više informacija pronađite na poveznici.