Obavještavamo vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje. Prijave na isti se podnose do 31. kolovoza 2023. godine.

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu subjektima koji se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima stočarstva (govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva, peradarstva, konjogojstva i pčelarstva) i biljne proizvodnje (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, sjemena povrća i sjemenskog kukuruza) kako bi se ublažilo iznimno veliko povećanje cijene inputa proizvodnje, dok istovremeno cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda iz predmetnih sektora ne prati u potpunosti rast troškova.

Potpore iz ovog Programa se dodjeljuju kroz mjere u sektoru stočarstva te sektoru biljne proizvodnje. Jedna od mjera je Mjera 7 – Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja.

Najmanja površina po jednoj biljnoj vrsti voća ili povrća prihvatljiva za potporu u Mjeri 7. Programa iznosi 0,5 ha, a najveća površina po jednoj vrsti voća ili povrća prihvatljiva za potporu mjeri 7. Programa iznosi 5 ha. Intenzitet potpore u okviru Mjere 7 je najviše 200,00 eura po hektaru.

Prema informacijama koje smo dobiti od APPRRR, kroz nijednu od mjera nije moguće ostvariti potporu za vinovu lozu te za masline.

Navedeni poziv s pratećom dokumentacijom, uvjetima, zahtjevima, obrascima i izjavama u cijelosti se nalazi na poveznici.

Za više informacija možete se obratiti na 0923438986.