Grad Ploče pokrenuo je izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Ploča s ciljem osmišljavanja sustavnog pristupa planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama.

Grad je putem javnog natječaja odabrao tvrtku Apsolon strategija d.o.o. kao stručnu podršku u izradi dokumenta i vođenju procesa savjetovanja i konzultacija s ključnim dionicima.

Cilj izrade Strategije je potaknuti razvoj urbane zelene infrastrukture kao sustava kvalitetnih zelenih površina koje omogućuju niz koristi za stanovništvo dok istodobno pružaju stanište za biljke i životinje. Zadatak Strategije je i dati smjernice za kružno gospodarenje prostorom i zgradama, kroz poticanje ponovnog korištenja zgrada i prostora, produljenja njihove trajnosti i smanjenja količine građevnog otpada, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te ponovnog korištenja postojećih građevnih proizvoda i materijala.

Budući da se zelena infrastruktura i prostor uopće planiraju za stanovništvo koje u njemu živi i koristi ga, želimo prikupiti stavove, razmišljanja, potrebe i želje stanovnika Grada Ploče o ove dvije teme, stoga pozivamo na sudjelovanje u anketi.

Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni rezultati koristit će se za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Ploča. Prikupljeni podaci bit će pohranjeni na sigurnom i zaštićenom mjestu.

Link na upitnik možete pronaći ovdje.