Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2023. godinu provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima propisanima Uputama za prijavitelje Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga s područja kulture, sportskih manifestacija i rekreacije, razvoja lokalne zajednice, socijalne skrbi i zdravstva te domovinskog rata i NOB-a.

Privremene liste možete pronaći na poveznicama niže