U siječnju je održan redoviti mjesečni sastanak u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra III- Grad Ploče. Na mjesečnom sastanku sudjelovalo je 30 djelatnica i članovi projektnog tima. Nakon sastanka djelatnice su predale svoju dokumentaciju i izvješća koja ažurno vode za tekući mjesec. Na kraju sastanka podijeljeni su mjesečni paketi sa kućanskim potrepštinama za 180 krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta je 1.474.000,00 kn.
Intenzitet potpore: Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.