Program rada Savjeta mladih Grada Ploča za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sastoji se od 5 poglavlja koje će Savjet mladih Grada Ploča tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih Grada Ploča te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Ploča koja su od interesa za mlade. Također, u davanju mišljenja Gradskom vijeću Grada Ploča o pojedinim odlukama, mjerama, programima i drugim aktima od osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Ploča, Savjet mladih Grada Ploča će se voditi odredbama ovoga Programa. Cilj ovoga Programa je osigurati da mišljenja i preporuke mladih nađu svoje mjesto u politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio njihov položaj u lokalnoj zajednici.

Više informacija pronađite na poveznici.