Dana 28. lipnja 2022. godine u prostorijama Posjetiteljskog centra Vrata Neretve održana je završna konferencija projekta Ribarsko znanstvena mreža grada Ploča.

Organizator konferencije je Grad Ploče, a sudionici su bili projektni partneri, odnosno predstavnici lokalnih ribara i znanstvenici.

Predstavile su se provedene projektne aktivnosti te rezultati terenskih istraživanja koja su se provodila na području G5 zone tijekom trajanja projekta.

Projekt “Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča” započeo je s provedbom u rujnu 2020. godine. Kroz projektne aktivnosti ostvarene su suradnje s brojnim znanstvenim institucijama i predstavnicima sektora ribarstva. Projektom se uspostavila  partnerska veza između predstavnika lokalnih ribara Grada Ploča, znanstvenika, ribarske organizacije i lokalne samouprave. 

Nakon uvodnih riječi voditeljice projekta Elizabete Kužet, sudionicima se obratio Damir Živković, pročelnik upravnog odjela za Gospodarski razvoj i zaželio svima dobrodošlicu.

Tijekom konferencije rezultate terenskih istraživanja predstavili su :

-sc. Neven Hadžić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb: Optimizacija održavanja sustava zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova

-sc. Dario Omanović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: MIKROBIOLOGIJA VODE I SEDIMENTA; Damir Kapetanović, Irena Vardić Smrzlić, Tomislav Bulat 

-Ana Marija Cindrić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: KVALITETA MORSKE VODE I SEDIMENTA; Dario Omanović, Vlado Cuculić, Neven Cukrov, Ana-Marija Cindrić, Ana Rapljenović, Tomislav Bulat

-sc. Dario Omanović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb : PROCJENA UTJECAJA ZAGAĐENJA NA KONZUMNE RIBE; Vlatka Filipović Marijić, Marijana Erk, Dušica Ivanković, Zrinka Dragun

-dr.sc. Ivan Špelić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb: Instrumetnalne metode mjerenja parametra svježe ribe; Ivan Špelić, Tena Radočaj, Neven Iveša, Jurica Jug-Dujakovi, Marina Piri, Ana Gavrilović  

-dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb: Studija (Case Study): Stanje poulacije europske jegulje (Anguilla anguilla) na području ušća Neretve; Gavrilović Ana, Radočaj Tena, Ivan Šelić, Oliver Barić, Iveša Neven, Kapetanović Damir, Vardić Irena, Tea Tomljanović, Daniel Matulić, Marina Piria

-sc. Tena Radočaj, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb: Preliminarna istraživanja sezonskih promjena indeksa kondicije i omjera spolova plavog raka (Callinectes sapidus, Rathbun 1896) u estuariju Neretve i Neretvanskom kanalu; Neven Iveša, Tena Radočaj, Ivan Špelić, Oliver Bari, Antonio Castellicchi, Jurica Jug-Dujaković, Ana Gavrilović.

-Izrada baze ribara u Gradu Pločama, dr.sc. Ana Gavrilović

-Elaborat o gospodarskom ribolovu i ribarstvo u Gradu Pločama, dr.sc. Ana Gavrilović

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Detalji pojedinih rezultata terenskih istraživanja biti će objavljeni u narednim člancima.

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.