Dostavljamo Vam obavijest o promjeni termina provedbe adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Ploča.

Aduticidna dezinsekcija predviđena 30.06. u ulicama:

  • Dalmatinska,
  • Antuna Gustava Matoša,
  • Andrije Kačića Miošica,
  • Silvije Strahimira Kranjčevića,
  • Tina Ujevića,
  • Tehnička radionica –nova plaža

iz opravdanih razloga provesti će se u sklopu već predvođenog termina 01.07. uz dogovor sa naručiteljem poslova Gradom Ploče.